Tilbake til søkeresultatene

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Irgens-Jensen, Harald, eonr, juss

Tildelt: kr 20 000

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

176702

Prosjektperiode:

2006 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet