Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Designer Internal Standards

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektnummer:

176742

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2006 - 2009

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Fagområder:

Hovedmålet med prosjektet er å designe og syntetisere et universelt sett av 10-20 syntetiske internstandarder til bruk ved analyse av legemidler i biologisk materiale, med serum og blod som primær prøvematriks. Ideen og det nye er at internstandardene "de signes" og syntetiseres etter en matrisemodell slik at et begrenset antall internstandarder kan benyttes til et stort antall analytter. Dette er mulig ved at polaritetsegenskaper og funksjonelle grupper lages slik at matrisen bredt dekker ulike polaritets - og løselighetsegenskaper. Hovedmålet etterprøves gjennom utprøving av nye internstandarder ved spesialtilpassede valideringsprosedyrer som følger internasjonalt aksepterte retningslinjer for metodevalidering i kvalitetssikringssammenheng. Etterprøvbar e delmål vil være undersøkelse av en subgruppe av matrisen som representerer ytterpunkter polaritetsmessig. Verifisering av disse vil være av stor verdi for design av de resterende internstandardene i matrisen.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena