Tilbake til søkeresultatene

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Enn Seppet, EE14, Nabo 2006-07

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

177023

Prosjektperiode:

2006 - 2007

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet