Tilbake til søkeresultatene

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Institusjonsforankra strategisk prosjekt (ISP) ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Tildelt: kr 5,7 mill.

Det Institusjonsforankrede Strategiske Prosjektet (ISP) skal styrke områdene Økt oljeutvinning og Risikostyring ytterligere, i tråd med de anbefalinger som gis i Evalueringen av ingeniørfag og Fagplan for ingeniørvitenskap. I prosjektet The ISP- Project o n IOR at UiS vil man undersøke potensialet for økt oljeutvinning til et større spekter av karbonater; nemlig kalkstein og dolomitt. I prosjektet Developing a Foundation for Multi-disciplinary Research in Risk Management and Societal Safety vil man søke å utvikle en enhetlig teoretisk og metodiske forankring for fagfeltet risikostyring og samfunnssikkerhet.

Budsjettformål:

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Finansieringskilder