Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Organic Aquafarming - Internasjonalt arbeidsmøte i Molde i 2006

Tildelt: kr 49 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

178565

Prosjektperiode:

2006 - 2006

Geografi:

Omsetning av økologiske varer et av de raskest voksende segmenter innen matvarer. Foreløpig er lite økologisk sertifisert sjømat tilgjengelig, men det er stor interesse og betalingsvilje for økologisk sertifisert oppdrettet sjømat. Villa gruppen hjemmehør ende i Vestnes kommune i Møre og Romsdal (www.leppefisk.no) har over flere år posisjonert seg innen dette segmentet. Flere store norske firma har vist interesse for å starte produksjon av økologisk oppdrettsfisk. For å videreutvikle dette har Villa gruppe n i samarbeide med Norsk Sjømatsenter og Debio tatt initiativ til å arrangere en Programkomite som har utarbeidet et fyldig og interessant program. Mange av foredragsholderne er ledende innen sine felt internasjonalt. Møtet er delt inn i tre hovedtema; mi ljø og helse, økologisk fôr, fiskevelferd og genetikk og til sist marked. Etter hvert hovedtema vil vi sette av tid til diskusjoner. Som arrangører vil ta vare på alle innspill for å utarbeide et sluttdokument, samt en artikkel til Norsk Fiskeoppdrett. Vi har allerede ca 50 påmeldte, inklusivt foredragsholderne og forventer totalt i størrelsesorden 70 deltakere, fra forskning, forvaltning, oppdrettsnæring, fôrfirma og utstyrsprodusenter samt store kjøpergrupperinger av sjømat internasjonalt. Møtet vil i s in helhet foregå på engelsk. Villa med samarbeidspartnere arrangerte i 2005 et arbeidsmøte på Vestnes for å utarbeide regelverk for økologisk oppdrett av torsk. For å få dette forankret internasjonalt og lette godkjenningen hos internasjonale sertifiserin gsorgan har arbeidet foregått på engelsk, med deltakelse fra Naturland, Deutche See, Soil, Organic Feed Federation, etc. Villa er nå i sertifiseringsfasen til økologisk produksjon av oppdrettstorsk. Det vil si at regelverket til Debio med hensyn til fôr, uimpregnerte nøter, fisketetthet, medisin og kjemikaliebruk etc. følges, og kan starte høsting av økologisk godkjent torsk vinteren 2007. Møtet i 05 hadde 25 deltakere, med god dekning fra media, både TV og avis

Budsjettformål:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet