Tilbake til søkeresultatene

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Lunde,Tore, eonr rett, kat 3

Tildelt: kr 40 000

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

179115

Prosjektperiode:

2006 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet