Tilbake til søkeresultatene

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Fredriksen, Halvard. H. eonr rett, kat 3

Tildelt: kr 30 000

Prosjektnummer:

179117

Prosjektperiode:

2006 - 2008

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet