Tilbake til søkeresultatene

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Tveit, Svein Terje, eonr rett, kat 1

Tildelt: kr 90 000

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

179226

Prosjektperiode:

2006 - 2007

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet