Tilbake til søkeresultatene

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Trådløs bredbåndsutbygging for innbyggerne i ASP-kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot, basert på WiMAX-teknologi

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektet er et utviklings- og gjennomføringsprosjekt, og er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot (ASP-kommunene i Hedmark). De fire kommunene har bidratt til ADSL-utbygging av alle telesentraler i kommuene. Det gir en gjennomsnittlig dekningsgrad i dag på ca 75 % i forhold til kommunenes innbyggere. Dette prosjektet skal: - gi et tilbud til restmarkedet (de som ikke har bredbåndstilbud) - baseres på trådløs bredbåndsteknologi (WiMAX) - gi et tilbud også hytte områder - støtte lokal næringsutvikling Prosjektet har ei ramme på knappe 9 millioner kroner og finansieres med offentlige midler dersom man ikke klarer å trekke inn private på en måte som er i tråd med anskaffelsesregelverket. Det søkes Høykom om støtt e på 50 % av den offentlige finansieringen. Målsettingen er å øke dekningsgraden fra 75 % til 98 %. Det vil gi ca 3 500 nye innbyggere mulighet for internettaksess i de fire kommunene (23 % av innbyggerne).

Budsjettformål:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet