Tilbake til søkeresultatene

VIOS-Verdiskapende innovasjon i off

Forprosjekt: eBygg2009 - Planlegging av følgeforskning i et innovasjonsperspektiv

Tildelt: kr 0,24 mill.

Forprosjektet skal planlegge og spesifiserer et følgeforskningsprosjekt med fokus på utviklingsprosjektet eBygg2009. Hensikten med dette er å benytte eBygg2009 som et case for å utvikle et bedre kunnskapsgrunnlag for innovasjon og fornyelse i offentlig se ktor, samt betydningen av dette for næringsliv og det sivile samfunn. eBygg2009 er et prosjekt for samordnet innføring av elektronisk plan- og byggesaksprosesser i fire regioner i Norge. Målsetningen med eBygg2009 er økt effektivitet i plan- og byggesaks behandling både i offentlig sektor og i næringslivet - og å prøve ut hensiktsmessige organisatoriske løsninger. År 2009 satt som milepæl for oppnåelse av prosjektets konkrete målsetning. Prosjektet starter opp nå i år 2006. NIFU STEP ønsker å undersøke hvordan eBygg2009s modell for innovasjonsrettet arbeid utvikler seg i løpet av prosjektets levetid. Vi forventer at prosjektet vil gi data om, og innsikt i, denne type kompleks innovasjonsdynamikk som samsvarer med Norges forskningsråds målsetning om å o ppmuntre til prosjekter som "..bringer frem nyttig og relevant kunnskap [om] innovasjon og fornyelse i offentlig sektor og betydningen for innbyggere, næringsliv og samfunn". Dette forutsetter gode måter å forstå og måle: - kvalitet og produktivitet - gev instrealisering ved endringer i offentlige tjenesteyting - innovasjonsprosesser - betingelser for å lykkes - forståelsesformer og innovasjonsmodeller Et følgeforskningsprosjekt av eBygg2009 vil være case-orientert; det antas at et godt planlagt følgefors kningsprosjekt som går i dybden vil kunne gi verdifull kunnskap som belyser punktene ovenfor i et bredt innovasjonsperspektiv. Ut fra foreliggende opplysninger ser vi for oss et hovedprosjekt med fokus på eBygg2009 som vil starte opp primo 2007 og avsl uttes ultimo 2010. Teoretisk og normativt er vi opptatt om den "nordiske modellen" som eBygg2009 legger opp til, kan videreføres og videreutvikles som en bærekraftig strategi for innovasjon i offentlig

Budsjettformål:

VIOS-Verdiskapende innovasjon i off

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet