Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Saami Linguistics Symposium

Tildelt: kr 19 999

Samiske språk studeres både av samiskforskere som sikter mot en fullstendig beskrivelse av grammatikk, leksikon, dialekter og språkhistorie, og av allmennlingvister som interesserer seg for de trekkene i samisk som er spesielle og interessante å sammenlik ne med fenomener i andre språk. Det finnes spredte forskere som arbeider med samiske språk både i og utenfor Norden. Nordister og allmennlingvister som forsker på norsk språk, har lenge hatt et møtested i konferanseserien MONS (Møter om norsk språk), s om holdes hvert annet år i slutten av november. Dette har synliggjort og stimulert utforskningen av norsk i høy grad. Særlig verdifullt har det vært at mange yngre forskere og doktorgradsstudenter i både nordisk og lingvistikk fra flere land har deltatt m ed foredrag. Vi mener at et internasjonalt forum for forskere med interesse for samisk språkstruktur vil være til stor nytte for utforskingen av de samiske språkene, og vil gjerne prøve å få til noe av det samme. Tidspunktet er gunstig, siden det nå fi nnes doktorgradsstudenter ved flere nordiske universiteter, som kan ha stort utbytte av å få en sjanse til å legge fram sine egne prosjekt og å få et innblikk i den forskningen som foregår. Vi satser i første omgang på å holde et samisk «MONS» i Troms ø 24-25 november 2006. Forventet antall deltakere er 30-40. Sentrale deltakere er invitert og vi regner med å dekke reise og oppholdsutgifter for disse. Dette skal være et internasjonalt symposium for alle de samiske språkene, hvor ikke alle deltaker ne kan snakke nordsamisk. Foredragene vil derfor holdes på engelsk.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet