Tilbake til søkeresultatene

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Human Rights in Conflicts: The Role of Civil Society (SHUR)

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

179798

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2006 - 2009

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret