Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Modellbasert system for sikker og effektiv overvåking og kontroll av undervannsoperasjoner.

Tildelt: kr 4,6 mill.

Mange marine operasjoner er hemmet av mangel på informasjon om deler av systemet, spesielt i tilfeller der overflatefartøy er koblet til undervannskomponenter. Dette prosjektet vil vise hvordan tilstandsestimering kan benyttes for å øke den tilgjengelige informasjonen om systemet. Problemstillingen i prosjektet er avgrenset til å utvikle et kommersielt produkt for tråling som både kan gi bedre informasjon under operasjonen og som automatisk styrer vinsjene for å oppnå maksimal effektivitet. I prosjektet er tre hovedutfordringer for FoU identifisert: 1. Matematisk modellering 2. Utvikling av tilstandsestimator 3. Utvikling av reguleringssystem Teknologien som skal utvikles i dette prosjektet vil representere en unik integrasjon av sensorer, matematiske modeller, visualisering og reguleringssløyfer for operasjonsutstyr i marin sammenheng. Dette vil utgjøre hovedingrediensene i Rolls-Royce sin nye plattform for overvåking og kontroll av marine operasjoner generelt, og for trålstyring spesielt. Prosjekte t vil utvikle et unikt styrings- og informasjonssystem for sikker operasjon av trål. Dagens trålstyringer er primært basert på direkte tilbakekopling fra enkeltsensorer, noe som kan være utilstrekkelig. Veldig lite er gjort for å kunne gi operatør (skippe r) sanntids informasjon om trålens geometri. Rolls-Royce har som mål at operatør skal ha full kontroll over trål i sanntid basert på sann tilbakemelding fra sensorer på trål og tråldører.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2