Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AGILE

Tildelt: kr 14,1 mill.

Programvare er kritisk for vårt moderne samfunn. Samtidig er programvarebransjen en av de største eksportrettede bransjene i Norge. I 2003 hadde bransjen mer enn 15.000 ansatte og en omsetning på over 24 milliarder kroner. Programvarebransjen skiller seg fra annen industri ved at den utelukkende er fokusert på FoU; ikke produksjon. Det betyr at bransjen i mye større grad er avhengig av å kunne være smidig for å håndtere hyppige endringer og kompleks dynamikk i løpet av utviklingsprosessen. For å hente ut gevinstene ved smidig programvareutvikling, trenger industrien en bedre forståelse av kostnader, forutsetninger og gevinster ved slik utvikling. AGILE er et unikt konsortium av kunnskapsintensive bedrifter med sterk fokus på smidig utvikling, og ambisiø se forskningsmiljøer, som allerede samarbeider i forskningsprosjektet EVISOFT. Hver bedrift vil gjennomføre en serie bedriftsprosjekter, som vil realisere betydelige bedriftsøkonomiske gevinster. Prosjektet vil dessuten utgjøre den norske delen av EUREKA/ ITEA2-prosjektet FLEXI. Følgende bedrifter har forpliktet seg til å delta i AGILE: Firm, Geomatikk, Kongsberg Spacetec og Objectnet. SINTEF IKT og UiO/Simulasenteret deltar som forskningspartnere. Prosjektet vil adressere følgende områder innen smidig ut vikling: (i) Planlegging og styring av smidige prosjekter og (ii) læringsprosesser i smidige prosjekter. AGILE vil drive omfattende resultatspredning inne prosjektet til akademiske miljø og til allmennheten. En industristipendiat vil bli knyttet til pro sjektet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena