Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - Norut IT

Tildelt: kr 0,15 mill.

FORNY infrastrukturmidler skal benyttes til å få fram en vellykket kommersialisering annet hvert år. Prosjektet vil sette i verk/videreføre følgende tiltak: 1. Systematisk idestimulering ved å gjennomgå alle løpende prosjekt med hensyn til kommersialiser ingsideer. 2. Nettverksarbeid mot næringsliv for å styrke tilliten og forståelsen for verdien som ligger i kommersialisering av FoU resultater, både for det eksisterende og det ufødte næringsliv 3. Nettverksarbeid mot andre FoU-miljøer og det regionale in novasjonssystemet. For å oppnå en kommersialisering annet hver år, har vi satt som delmål å produsere fire til seks lovende idéer hvert år. Dette kan igjen deles inn i en rekke under-delmål: - Løpende og nystarteded prosjekter skal gjennomgås med hensyn til kommersialiseringsidèer - interne/eksterne seminar med inviterte bidragsytere fra patentering, forretningsutvikling, venture, økonomi og innovasjon skal gjennomføres - være involvert i minst to regionalt nettverksprosjekt til enhver tid. - oppretthol de og styrke vår næringslivskontakt gjennom deltakelse i næringslivsfora - opprettholde og styrke et godt tverrfaglig nettverk med Norut-Gruppen, UiTø, Nasjonalt senter for telemedisin, Telenor FoU og innovasjonsmiljøene i Oslo, Trondheim, Bergen og Stava nger. - Gjennomføre kontaktmøter og markedsføre FORNY overfor Innovasjon Norge og Troms Fylkeskommune.

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet