Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

KINA - bilateralt samarbeid for å identifisere prosjekter innenfor IKT-feltene programvare, sensorer, kommunikasjon og jernbanesystemer

Tildelt: kr 0,15 mill.

Kina er et av de prioriterte samarbeidsland SINTEF har for forskning utenfor Europa. SINTEF IKT har flere ganger vurdert hvordan vi best skal komme i inngrep mot Kina og deltok blant annet på EUs konferanse for forskningssamarbeid i Beijing i 2002 uten at dette ga kontakter som ble vurdert som interessante for videre oppfølging. I mai 2006 fikk SINTEF IKT en henvendelse gjennom China - Norway Culture Exchange Center (CNCEC) om å ta imot en større delegasjon fra Kinas største forskningsinstutt innenfor IK T, China Electronic Technology group Corporation (CETC). SINTEF IKT ble det offisielle vertskap for besøket i Norge. Besøket gav mange åpninger for samarbeid, og det ble enighet om at det ville være gunstig for videreutvikling av samarbeidet at SINTEF bl e mer kjent med CTEC. SINTEF IKT vil derfor gjennomføre en gjenvisitt til China i løpet av våren 2007 primært med fokus på de samme fagområder som ble diskutert i Oslo, men også med mulighter til å inkludere de fagfelt der SINTEF IKT har internasjonal ko mpetanse som kan videreutvikles i et samarbeid med CTEC. De fleste veikart (roadmaps) for IKT viser til at neste trinn i utviklingen av Kinas IKT-næring vil være å utvikle forskningen til å bli i verdensklasse. Kina er allerede en av de store nasjonene i produksjon av elektronikk og det er derfor naturlig å forvente at dette vil også bli tilfelle innenfor IKT forskning. CETC nåværende posisjon i Kina tilsier at de også i framtiden vil kunne ha en sentral rolle. Å få et samarbeid med dem, vil derfor kunn e være av stor betydning. Med denne bakgrunnen og vårt ønske om å komme i inngrep i Kina har vi satt opp framdriftsplan og budsjett for hva vi kan forvente i løpet av det neste år. Planleggingen av besøket til Kina vil kreve adskillig mer arbeid enn ti lsvarende besøk til vestlige land, og mye av dette arbeidet må nødvendigvis gjøres gjennom kanaler som har gode kontakter. Planleggingen vil gå over relativt lang tid og besøket planlegges derfor til april.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet