Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

USA - bilateral research cooperation in the field of gastrointestinal tumor biology

Tildelt: kr 0,15 mill.

Irvin Modlin, professor i kirurgi ved Yale University School of medicine, New Haven, USA er en av verdens fremste forskere på nevroendokrin tumorbiologi. Da Reidar Fossmark disputerte i 2004 var Professor Modlin opponent. Professor Modlin har vist stort i nteresse for forskningen som er utført hos oss i Trondheim. Dr. Med. Bjørn Gustafsson er nå blitt tilbudt ett forskningsopphold/Post Doc ved Modlins forskningslaboratorium i New Haven. Gustafsson skal arbeide med ett prosjekt der genuttrykksprofilen i nor male, humane EC celler sammenlignes med tynntarmscarcinoiders (nevroendokrine svulster utgående fra EC celler) genuttrykksprofil. Man håper på den måten å kunne identifisere molekylære særtrekk hos ett stort antall EC carcinoider som finnes i en unik biob ank ved Yale. Målet er at man gjennom kunnskap om en EC svulsts molekylære særtrekk skal kunne forutse tumorens alvorlighetsgrad, spredningspotensial og prognose, samt å utvikle strategier for forebyggende og tidlig behandling. Utover Dr Gustafssons Post Doc opphold finns planer om att Øyvind Hauso i løpet av 2007 og 2008 skal gjennomføre deler av doktorgradarbeidet sitt ved Yale. Professor Modlin har også ønske om å sende forskere fra sitt laboratorium til Trondheim for å lære metoder utviklet av vår fo rskergruppe. .

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet