Tilbake til søkeresultatene

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Ferdigstilling og publisering av bok fra prosjektet "Homoseksualitetens vilkår og ytringsformer i Norge 1920 til 1980".

Tildelt: kr 0,21 mill.

Med utgangspunkt i forskningen som er utført på prosjektet Homoseksualitetens vilkår og ytringsformer 1920 til 1980 (jf. prosjektnr 157117/V20), skal prosjektleder Hans Wiggo Kristiansen ferdigstille et bokmanus for publisering på forlag. Boka har arbeids tittelen Skyggeliv. Homoseksualitetens vilkår i Norge 1920-1970. Tittelen henspiller på et av gjennomgangstemaene i boka, nemlig de ulike skjermingsteknikkene som lesbiske kvinner og homofile menn tok i bruk i denne perioden. Gjennom å gi eksempler på hvo rdan det vi i dag kaller homofile og lesbiske enkeltpersoner og par klarte å gjøre seg usynlige, eller i det minste utydelige, for sine omgivelser, vil denne boka tegne et mer nyansert bilde av denne perioden enn det som har framkommet i tidligere homohis toriske framstillinger. Likeledes tar boka sikte på å problematisere oppfatninger om at det ikke fantes rom for homoseksualitet på landsbygda og at det kun var i de større byene at seksuelle relasjoner og parforhold mellom to kvinner eller to menn kunne v irkeliggjøres.

Budsjettformål:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet