Tilbake til søkeresultatene

KULTUREN-Program for kulturforskning

Bokutgivelse fra MedieEstetikk

Tildelt: kr 0,11 mill.

Utgi en bok om medieestetikk på Spartacus forlag i løpet av høsten 2008. På bakgrunn av kunnskap fra forskningsprosjektet 'MedieEstetikk-materialitet, praksis og erfaring' vil boka legge hovedvekten på å formidle hva det vil si å utforske omgivelsene med et medieestetisk orientert blikk. Boka er tenkt å kunne inngå som pensum på høgskoler og universiteter samtidig som den også vil henvende seg til et mer allment publikum. Det vises ellers til prosjektbeskrivelse o.a. i søknad datert 1.11.06.

Budsjettformål:

KULTUREN-Program for kulturforskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet