Tilbake til søkeresultatene

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd Nordvest Fase II - Utbygging av hvite flekker og økt kapasitet til grunnskoler i Møre og Romsdal

Tildelt: kr 4,1 mill.

Møre og Romsdal fylke har stilt seg i spissen for en ny søknad om midler. Flere nye kommuner har meldt interesse i fase II og søknaden omfatter også en betydelig forsterkning av nett til flere grunnskoler i fylket. Resultat av kartlegging i forbindelse med forrige søknadsrunde viste at mer enn 70 identifiserte områder manglet tilfredsstillende bredbåndstilbud, og det ble søkt om utbygging av ca 47 av flekkene i forrige runde. I denne runden har også nye kommuner kommet med, slik at det i alt søkes om ut bygging av Utbygging til spredt bebyggelse i grisgrendte strøk er en økonomisk utfordring. Selv om det ikke nødvendigvis er store investeringer, så vil driftsinntektene bli såpass lave at det er umulig for utbygger å forsvare drift av et normalpriset br edbåndstilbud i slike områder. Fordeling av midlene vil gjøres på basis av en utlysning av anleggstilskudd til utbygging av anviste områder. Som betingelser for utdeling av tilskuddene vil det stilles krav som sikrer oppfylling av kravene som HØYKOM sti ller og kommunenes krav til løsning og leverandør. Prosjektet vil opptre teknologi og leverandørnøytral, men for noen områder er det etablert rammeavtaler med utbyggingsselskaper som det vil være aktuelt å benytte seg av. Også i dette prosjektet vil WiMax og radiobasert forsyning være aktuelt for flere områder.

Budsjettformål:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet