Tilbake til søkeresultatene

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Lofotkysten på nett med skoler, fiskeindustri, jordbruk, turisme og e-service

Tildelt: kr 2,6 mill.

Kommunene Flakstad, Vestvågøy og Vågan vil gjennom regionrådet Lofotrådet vil gjennom anbud og forhandlinger sørge for at en profesjonell operatør etablerer bredbåndstilbud i de aktuelle områder. Denne operatøren vil drifte og levere bredbåndstjenester i disse områdene parallelt med andre bredbåndstjenester i regionen. De mest aktuelle operatører er Lofotkraft som har startet en utbygging av "fiber to the home" i sentrale deler av lofotkommunene samt en fiberbackbone Fra Svolvær til Sørvågen. I tillegg be nytter dem trådløse nett i områder hvor det ikke kan legges fiber. I tillegg er Telenor og Ventelo operatører med primært DSL tjenester i regionen. Disse er begge sentrale operatørere i dagens lokale market og har forholdsvis stor dekningsgrad i regionen. 17 bygder med 8 skoler, 70 jordbruksenheter, fiskeindustri, flere oppdrettsanlegg, flere store turistanlegg, 1850 innbyggere vil få tilgang til bredbånd. De samme områdene har besøk av i overkant av 100.000 turister i året, og økt utbygging av fritidsh us krever også tilgang til bredbånd. Prosjektet vil vektlegge løsninger med mulighet for økte båndbreddekapasiteter. De fleste skolene og kommunale lokasjoner i Lofoten som har tilgang til bredbånd i dag er tilknyttet et felles regionalt skolenett med fe lles internettaksess og sikkerhetsløsninger. Det er under etablering PC-baserte "unifief messaging" video/tale og tekst-konferanseløsninger som skal kunne bidra til innovative pedagogiske løsninger og styrke samarbeid og ressursdeling i skole og annen kom munale virksomhet. Med dette prosjektet vi samtlige skoler i Lofoten kunne tilknyttes prosjektet med felles tale/data og videoløsninger

Budsjettformål:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet