Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Forskning i lulesamisk område

Tildelt: kr 59 999

Árran lulesamisk senter planlegger et forskningsprosjekt rettet mot den lulesamiske regionen. Prosjektet er planlagt rettet mot landskap, der en sentral del av problemstillingene er spørsmålet om hvordan fortellingene styrer forståelsen av landskapet (ved legg 1) For å kunne igangsette prosjektet er det flere forhold som bør gjennomføres. Utforming av problemstilling er en sentral del av arbeidet. Árran lulesamisk senter har knyttet til seg professor Jens Ivar Nergård fra Universitetet i Tromsø som skal l ede selve forskningsarbeidet. Det har vært gjennomført flere møter der problemstillinger knytett til et forskningspårosjekt har vært drøftet. Dette er et arbeidt som ikke er avsluttet (vedlegg 1 og 2) Videre vil det være behov for å gjennomføre et semina r der problemstillinger i et forskningsprosjekt drøftes (vedlegg 3). Til dette møtet deltar flere personer utenfor Árran. For det første gjelder dette professor Jens-Ivar Nergård, Universitetet i Tromsø. Dr. phil. Indra Øverland deltar fra Norsk uterikspo litisk institutt, Oslo. Dr. stip. Lars M. Andreassen deltar fra Nordisk samisk instituitt, Kautokeino. I tillegg vil det være deltakere fra stedet som legger fremegne prosjektskisser. Det søkes det om å få dekt både utgifter knyttet til utforming av et forskningsprosjekt samt utgifter til et seminar her på Árran. Arbeidet sartet i februar 2006 gjennom interneforberedelser. Det fortsatte med 2 interne seminar sommeren 2006 som Jens I. Nergård ledet.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet