Tilbake til søkeresultatene

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

VECTOR - Versatile Endoscopic Capsule for gastrointestinal TumOr Recognition and therapy

Tildelt: kr 1,2 mill.

Budsjettformål:

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret