Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Martime bredbånd- og kommunikasjonstjenester

Tildelt: kr 0,15 mill.

Utfordringen innenfor Maritim kommunikasjon og tjenesteutvikling: - i dag er det en kostnadsdrivende flaskehals mht sjø-land kommunikasjon (backhaul/ det maritime access-nettet). Spesielt for sjøtrafikk, men gjelder også andre transport-systemer og mobile / temporære anlegg. Vi vil studere: 1. Kommunikasjon 2. Integrasjon a. I land b. Sjø-land c. Ombord 3. Tjenester Mer detaljert: Vi vil søke å kravspesifisere en intelligent adapter for roaming og kanaloptimalisering mellom ulike teknologier. ( frekvenser, teknologier, protokoller) Vi vil sikre optimale investeringer i nye infrastrukturer. Kartlegge kost-nytte og grunnlag for teknologivalg (optimale kombinasjoner av båndbredde/ rekkevidde, kommunikasjonskostnader hensyntatt) lyd, signaler, bild e/ film Vi vil undersøke - mellomvarer/ integrasjon/ tjenesteorientert arkitektur/ åpne kilder: Hvordan skifte sømløst for brukerne mellom ulike teknologier. Tilgjengeliggjøring, kontinuitet, intermodalitet. - Mobil og trådløs datafangst, og brukeradopsj on av ny teknologi. - muligheter for å bruke andre skip, bøyer og sjønære installasjoner som relay. FoU-utfordringen: Spesiell fokus på følgende hovedområder: 1. Kommunikasjon fartøy-land, dvs. aksess til stamnettet (=backhaul, det maritime aksessnettet ), da dette er den kostnadsdrivende flaskehalsen og det teknologisk mest utfordrende elementet i kommunikasjonskjeden. 2. Skalerbar generisk tjenesteplattform, dvs. enhetlig og standardisert tjenesteplattform, som benyttes over en hybrid kommunikasjonspl attform, bestående av flere heterogene nett, som alle kan benyttes til interaktiv multimediakommunikasjon. Dette vil kunne skape enkle standardiserte grensesnitt, og unngå proprietære spesialløsninger. Den skalerbare generiske tjenesteplattformen komplet teres med en Smart Router som muliggjør optimal utnyttelse av ulike kommunikasjons-plattformer /-teknologier (Satellitt, WiFi, WiMAX, 3G/4G), og intelligent svitsjing mellom disse

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet