Tilbake til søkeresultatene

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Borvik, Bjørnar, eonr rett, kat 2

Tildelt: kr 29 000

Prosjektnummer:

182405

Prosjektperiode:

2007 - 2007

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet