Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

UTVIKLING AV PROPAD PROPULSJONSSYSTEM

Tildelt: kr 2,0 mill.

Energibesparing, reduksjon av utslipp, forbedring av manøvreringsevne og bevegelser i sjøgang, er de viktigste kriteria innenfor utvikling av skip og skipsutstyr. På grunn av den økte oljeprisen og krav fra myndigheter øker stadig forbedringsbehovet. RF-C onsulting har utført teoretiske beregninger, samt enkle målinger på sin egen fritidsbåt med en forenklet foldeåre, som indikerer at spesielt tauekraften er overlegen vanlige propellere. Spesielt ved tauing er rotasjonstapet for en vanlig propell stort og det virker derfor langt mer optimalt å akselrere vannet ved hjelp av skyvkraft. Primitive utgaver av flate "foldeårer" har vært prøvd på private småbåter, men ikke forsøkt videreutviklet for kommersiell bruk. På grunn av det store forbedringspotensialet i forhold til vanlige propellere er markedspotensialet for et slikt system, som også er optimalisert sammen med skroget, svært interessant. Prosjektets aktiviteter er planlagt å bestå av følgende hovedelementer: CFD (viskøse strømningsberegninger) for å beregne krefter og virkemåte, samt optimalisering av padlebevegelse. Beregning av skalaeffekter mellom modell- og fullskala. Klargjøre nærmere de tekniske løsninger for kraftoverføring til de bevegelige delene. Modellskala friprøver ved Marintek for å måle skyvkraft, virkningsgradsforløp og virkemåte for padleenheten separat. Ytterligere CFD beregninger for optimalisering av padleårer, eventuelt også inkludert skrog . Muligens enkel propulsjonstest på båt for å få en indikasjon på interaksjon/sam spill med akterskip.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner