Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Døgngradindikator for temperaturfølsomme produkter: utvikling og testing av industriprototyp

Tildelt: kr 3,0 mill.

TimeTemp strips måler døgngrader. En sterk blå fargesøyle brer seg gradvis over strippen, avhengig av tid og temperatur. Prosessen går sakte ved lav temperatur og raskt ved høy temperatur. Matvaren kan spises så lenge TT-strippen går dvs. viser et gjenvær ende lagringspotensial, kvalitetsgrensen, ikke datoen, er nådd når hele strippen er blå. Overordnet idè: TT-strips skal erstatte datostempling på temperaturfølsomme produkter. TT-strips skal gi alle ledd i verdikjeden informasjon om en vares lagringsforho ld knyttet til tid og temperatur, dvs. døgngrader som en vare har vært utsatt for og det gjenværende lagringspotensialet. Hvis TT-strips erstatter datostempling kan produsent/grossist/detaljist oppnå bedre kvalitetssikring av sine varer. Sikkerhetsmargine n som er lagt inn i dagens datostempling kan reduseres betraktelig. Dette gir økt liggetid for varer som er riktig lagret og dermed redusert kassasjon av varer med god kvalitet, gir økt fleksibilitet i lagerstyring og lavere kvalitetskostnader. Matkunden vil se at enkeltvarer er sikret mhp. kjøling noe som bidrar til økt mattrygghet. TT-strips kan bidra til at matvarer kasseres når de faktisk er dårlige, ikke når datostemplet tilsier det. Matvarekassasjonen i Norge er ca 800 000 tonn/år, svarende til et t ap på mer enn 12 mrd. NOK/år. Markedet for TT-strips kan derfor bli svimlende høyt. TimeTemp AS skal i samarbeid med Techni AS, Norgesgruppen, Gilde, McDonalds Norge AS, Unibakers, UMB og Bioparken, Ås utvikle en industriprototyp for standardiserte TT-str ips, tilpasset utvalgte følsomme matvarer. De forskningsmessige utfordringer innen kjemi, teknologi, vareomsetning og design omfatter særlig kravspesifikasjoner for TT-strips knyttet til utvalgte følsomme matvarers holdbarhet, kravspesifikasjon og utvikli ng av protyp-maskin, utvikling av startmekanismer, kalibrering av TT-strips funksjon mot holdbarhet samt design av TT-strips. Det er grunnleggende viktig at informasjonen fra TT-strips forstås entydig av brukere.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land