Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Superkjølt distribusjon av matvarer

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

182643

Prosjektperiode:

2007 - 2010

Organisasjon:

Geografi:

Superkjøling har vist seg å gi betydelig holdbarhetsforlengelser samt bedre kvalitet for svinekjøtt. Det etableres for tiden en ny linje ved Nortura Steinkjer hvor svinekjøttet superkjøles og lagres superkjølt frem til distribusjon. En ubrutt superkjøling sdistribusjon vil bidra til at man utnytter potensialet til superkjølingskonseptet bedre samt skaffer seg et konkurransefortrinn knyttet til logistikkplanleggingen i Nortura konsernet. I tillegg vil superkjøling kunne føre til en rekke fordelaktige proses stekniske endringer internt i Nortura. Verdikjeder for superkjølt distribusjon vil være utgangspunkt for all aktivitet i prosjektet. Det vil bli valgt ut tre sentrale og representative verdikjeder for superkjølt svinekjøtt fra Norturas anlegg på Steinkjer til og med butikklagring (totalt tre butikker). For disse veridkjedene vil potensialet for å skape økonomisk merverdi for ulike aktører i verdikjeden ved å benytte superkjøling helt ut mot sluttkunden bli analysert. Dette vil bli gjort gjennom studier av produktjkvalitet i standard og superkjølte verdikjeder. Løsninger for ubrutt superkjølt kjede vil bli utviklet. Det vil også bli utviklet styringssystemer for å best mulig ta ut potensialet som forlenget holdbarhet av produktene gir. Minst fem bedrifter vil bidra ved gjennomføring av prosjektet

Aktivitet:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land