Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utvikling av kvantitative multiplekse PCR metoder for deteksjon av allergener i næringsmidler

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektnummer:

182801

Prosjektperiode:

2007 - 2010

Geografi:

Aktivitet:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land