Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Naturgassdrift av mindre fiskebåter

Tildelt: kr 0,15 mill.

Multibåt AS har vært i kontakt med Hammerfest kommune som mener at fiskefartøyer drevet av LNG er et satsingsområdet som de ønsker velkommen til region. Multibåt AS i sammarbeide med MARINTEK ønsker å gå igang med et prosjektet som skal se på mulighetene for å bruke LNG i mindre fiskefartøyer (ca. 90-100 foot). Prosjektet vil ha følgende hovedaktiviteter: 1)Grovprosjektering av et LNG drevet fiskefartøy i 90-100 fots størrelse 2)Vurdere konsekvenser og muligheter ved redusert rekkevidde eller fjerning av utstyr 3)Kostnadsoverslag for bygging og drift basert på erfaringstall 4)Beregning av reduksjon i miljøutslipp 5)Beregning av kost nytte effekt for LNG drift av fartøy i denne størrelsesorden. 6)Vurdering av gjennomførbarhet og eventuelle tiltak for å overkomme barrierer 7)Skissere et større prosjekt for videreføring av prosjektet. Multibåt AS vil bidra med tegninger av eksisterende fartøy og kunnskap om drift av fiskefartøyer. MARINTEK vil presentere resultatene i et kortfattet rapport.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner