Tilbake til søkeresultatene

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE - Øst II - Funksjonell genomforskning i Østlandsregionen Handlingsplan 2007 - 2011 - Søknad om regional støtte

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

183619

Prosjektperiode:

2007 - 2012

Geografi:

Fagområder:

Foreliggende femårsplan og søknad fra FUGE-region Øst er utarbeidet av FUGE-Øst med medlemmer fra Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH). Planen tar sikte på realisere hovedmålene angit t over. Sentrale virkemiddel for å nå disse målene er - Gi støtte til regionale, nasjonale og internasjonale nettverksmøter og workshops hvor regionen plattformer har en sentral rolle. - Knytte internasjonalt kompetansepersonell til plattformene. - Etab lere og medfinansiere enkelte servicestillinger tilknyttet utvalgte plattformer. - Bidra til en ny regional forskerskole innen Systembiologi - Bistå med informasjons- og holdningsskapende arbeid. Gjennom disse tiltakene vil vi legge grunnlaget for plattf ormer som er bærekraftige også etter FUGE-II.

Aktivitet:

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg