Tilbake til søkeresultatene

TU-Tungt utstyr

Automatiserte teknologiske løsninger for HUNT Biobank

Tildelt: kr 8,6 mill.

HUNT er et strategisk satsningsområde for NTNU og det medisinske fakultet og HUNT biobank er nå etablert i helt nye og svært tidsmessige lokaler. Vi lagrer prøver fra 65 000 deltagere i HUNT 2 og vi har så langt mottatt og prosessert prøver fra 15 000 sc reenede personer i HUNT 3 etter en meget krevende protokoll med høyeste krav til kvalitet. Vi forventer å ha mottatt nye prøver i HUNT 3 fra ca. 70 000 personer innen første halvdel av 2008. Som nasjonal biobank for den norske biobankplattformen, "Biohea lth Norway"(FUGE I), mottar vi også prøver fra alle de store populasjonsbaserte norske helseundersøkelsene. Innen 2008 vil vi ha lagret prøver fra 180 000 individer og isolert DNA fra disse. Hittil har vi isolert DNA fra knapt 100 000. Dette inkluderer og så prøver fra HUNT 2. Allerede har vi stor pågang både regionalt, nasjonalt og internasjonalt for utlevering av DNA til en rekke forskergrupper. Det er 10 år siden HUNT 2 ble gjennomført og dette materialet er nå svært attraktivt for en rekke forskningsp rosjekt, ikke minst innen funksjonell genomforskning. Materialet er alikvotert på spesielt egnede kryorør, i et antall på minst 250 000. I tillegg skal HUNT biobank som den nasjonale, populasjonsbaserte biobanken (FUGE 1) isolere og ivareta DNA på samme m åte fra prøver fra ytterligere 120 000 individer (240 000 cryorør) fra alle de store norske regionale helseundersøkelsene. 30.000 av disse prøvene er allerede isolert (60 000 cryorør). Vi er i også invitert inn i større EU-prosjekt med den hensikt å kunne ivareta biologisk materiale for andre europeiske cohorter. Utfordringene vil bare øke etter hvert som materialet fra HUNT 3 også skal alikvoteres og lagres. Det er en forutsetning for å klare dette at vi snarest investerer i automatiserte lager og har e n pipetterings plattform med høy kapasitet for å håndtere ferske prøver, normalisere og fordele ekstrahert DNA og levere ut prøver fra fryselager. Helgenomkopiering vil også kreve en utvidet genotypingskapasitet.

Aktivitet:

TU-Tungt utstyr