Tilbake til søkeresultatene

KULTUREN-Program for kulturforskning

Utstilling: The Ghost in the Machine

Tildelt: kr 0,42 mill.

Utstillingsprosjektet er ikke å regne for et delprosjekt under MedieEstetikk-prosjektet eller en utvidelse av dette, men en formidlende aktivitet som angår selve prosjektets grunnleggende idé. En hovedproblemstilling for prosjektet MediesEstetikk er: "I h vilken grad og hvilken forstand spiller mediet en rolle?" Fremfor illustrativt å stille ut MedieEstetikk-prosjektets analyseobjekter, eller å direkte presentere prosjektets resultater, søker vi med en audiovisuelt basert utstilling å undersøke nettopp pro sjektets hovedproblemstilling gjennom dialog med en serie kunstneriske arbeider som gir ulike bud på spørsmålet om mediets rolle. Mer presist undersøker utstillingen en spesifikk dimensjon ved medienes materialitet og medieringsprosess, nemlig ulike medie teknologiers selvgenererte interferens og støy. Gjennom slike teknologiske forstyrrelser fremstår de ulike medienes egenart på en ny måte: Det velkjente blir ukjent, mystisk og fremmed.

Budsjettformål:

KULTUREN-Program for kulturforskning

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet