Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Folate, Paternal Age and De Novo Genetic and Epigenetic Events.

Tildelt: kr 4,5 mill.

De novo mutasjoner er endringer i arvematerialet (DNA) som oppstår i kjønnscellene eller tidlig i fosterutviklingen og som derfor er nye i den forstand at de ikke finnes hos foreldrene. Epigenetiske mekanismer er kjemiske endringer i arvematerialet som styrer hvorvidt et gen skrus av eller på, opp eller ned, dvs. om genet kommer til uttrykk og i hvilken grad det kommer til uttrykk i den enkelte celletype hos barnet. Hovedformålene med prosjektet var 1) å studere sammenhengen mellom mors folatmetabolisme og risikoen for de novo genetiske mutasjoner og epigenetiske forandringer hos barn, 2) å studere sammenhengen mellom høy alder hos far (eldre enn 48 år) ved unnfangelsen og risiko for de novo genetiske mutasjoner og epigenetiske forandringer hos barn, 3)å analysere effektene av mors folatmetabolisme og høy alder hos far på nevropsykologiske tilstander hos barn, basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), og 4) legge grunnlag for fremtidige studier av det fulle spekteret av helse-effekter hos individer med de novo genetiske mutasjoner og epigenetiske forandringer. Resultatene gir informasjon om hvilke genetiske forandringer man finner ved autisme. Dette vil legge grunnlaget for videre forskning på hvilke biologiske mekanismer som påvirkes av de genetiske endringene, og til sist mulige årsaker til utvikling av autisme. Resultatene viser også hvordan inntak av folat i svangerskapet kan modifisere risiko for at barnet utvikler autisme. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med flere internasjonale partnere, og har resultert i flere publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.

The purpose of this project is to examine the contributions of two factors - the mother's folate metabolic pathway during gestation and the father's age at conception - to the occurrence of de novo genomic and epigenetic events in children. Study subjects will be selected from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). De novo events are DNA mutations originating in childrem, i.e. mutations which can not be traced back to parents' DNA. Emprical evidence points towards an important role for de n ovo events in the development of human disease. They have recently been found to be increased ten-fold in people with autism. Current observations from genetic and epidemiological research are also consistent with a similar pattern for schizophrenia, but there is no clear empirical evidence yet. Evidence from animal and in vitro studies indicate that low folate, in combination with a genotype causing impaired folate utilization (MTHFR 677 TT) in the mother, increases the risk of de novo events in the of fspring. Likewise, advaned paternal age is demonstrated to increase the risk of de novo point mutations, as well as being a risk factor for autism and schizophrenia. This project aims to combine genetic and epidemiological research in bringing all of th is together. The data generated will allow for extensive analyses of the impact of maternal folate metabolism, paternal age and de novo events on children's health and development. The cohort design of MoBa also enable future follow-up studies of health o utcomes among subjects with de novo events. MoBa is part of the Biohealth I platform, for which FUGE I has provided funding. In our proposed project, the Biohealth I platform will serve as a foundation for using new and emerging genomic technologies in investigating causes of disease and developmental disturbances. The project has partners who are world-leading in the development and utilization of these technologies.

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol