Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

17th European Conference on Philosophy of Religion 2008

Tildelt: kr 0,25 mill.

Det søkes støtte til å avholde The 17th European Conference on Philosophy of Religion i Oslo i august 2008. Konferansen rullerer mellom ulike europeiske regioner, og samler annethvert år ca. 120 forskere, både seniorforskere og doktorander. Presidentskap et har siden 2006 vært lagt til Norge. Konferansen vil ha stor betydning for det voksende religionsfilosofiske miljøet i Norge, og for internasjonaliseringen av dette miljøet.

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet