Tilbake til søkeresultatene

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Jensen, Klara V.G. eonr jus kat 1

Tildelt: kr 97 200

Prosjektnummer:

186679

Prosjektperiode:

2007 - 2008

Midlene er mottatt fra:

Budsjettformål:

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet