Tilbake til søkeresultatene

EU6RP-EUs 6. rammeprogram

Open Innovation and globalisation: Theory, evidence and implications

Tildelt: kr 0,33 mill.

Budsjettformål:

EU6RP-EUs 6. rammeprogram

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet