Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Økt konkurransekraft i norsk produksjon av epletrær

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektnummer:

186867

Prosjektperiode:

2008 - 2012

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Prosjektet 'Økt konkurransekraft i norsk produksjon av epletrær' har som hovedmål å utvikle forbedret produktkvalitet og kostnadseffektivitet i norsk produksjon av epletrær. Delmål i prosjektet er metoder for rasjonell oppformering av eplegrunnstammer og alternative produksjonsteknikker for å redusere produksjonstiden og regulere vekst og utvikling hos epletrær etter poding. Bakgrunnen for prosjektet er at verken kvaliteten eller mengden av norskproduserte grunnstammer og epletrær har vært tilfredsstillen de de senere årene. Dette har ført til et betydelig etterslep i omplanting og fornying av produksjonsfeltene hos norske epleprodusenter. I prosjektet skal alternative formeringsteknikker undersøkes med tanke på sikkerhet for genetisk stabilitet, fytosanit ære aspekter og økonomi. Mikroformering, stiklingsformering og veksthusproduksjon fil inngå i prosjektarbeidet. Videre vil prosjektet fokusere på utviklingsstadium for høsting av 'podekvist' og stiklinger, forhold som kan fremme sammengroing og rotvekst og på teknikker for akklimatisering og avmodning for å sikre vekst og overvintring. Nødvendige forsøk utføres ved Gartnerhallens Eliteplantestasjon i samarbeid med Bioforsk Vest Særheim, Bioforsk Plantehelse og Bioforsk Vest Ullensvang. Prosjektleder blir direktør Svein O. Grimstad, prosjekteier og administrativt ansvarlig blir Gartnerhallen v/Nils Seljebø, og det vil bli opprettet prosjektgruppe, styringsgruppe og referansegruppe i prosjektet.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram