Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Reduksjon av NOx emisjoner fra små og store skipsmotorer.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Energy Conversion Technology AS har gjennom sitt samarbeid med Oel und Wärme Institutt GmbH (www.owi-aachen.de) som er tilknyttet universitetet i Aachen, sikret seg patentrettigheter til den såkalte ?Cool Flame Reaction?, brukt i forbindelse med avgassren sing. Cool Flame Reaktoren omdanner drivstoff, bio- og fossilt, til en homogen gass. Det er i arbeid med denne gassen man har registrert et fenomen som en "spinn-off", nemlig at den homogene gassen viser seg å angripe sot og fjerne den fra de overflater hvor sot måtte være avsatt. Dette forklares med at det dannes såkalte frie radikaler i gassen fra Cool Flame Reaktoren og at disse reagerer med sot, som derved forsvinner fra de overflater hvor sot måtte finnes. Denne oppdagelsen har medført at en ser en interessant mulighet til å benytte Cool Flame Reaktoren til regenerering av partikkelfilter ,som inkluderes i systemet for avgassrensing i sammenheng med EGR for NOx-reduksjon fra dieselmotorer, samtidig som det oppnås reduksjon av sot og partikler. For å verifisere teknologien ønsker Energy Conversion Technology AS å teste ut Cool Flame Reaktoren i fullskala tester på en eller flere typer dieselmotorer. Det søkes derfor i første omgang om støtte til et forprosjekt for å etablere et bredt prosjektkon sortium med representanter fra sluttbruker (rederi), utstyrsleverandører, installasjonfirmaer og forskningsmiljø. Det endelige mål er å sette et slikt system i produskjon i Norge. Gitt at et hovedprosjektet gir et positivt resultat, vil teknologien ha et stort potensial og kunne anvendes i både små- og store skipsmotorer. Dette vil kunne gi vesentlige NOx reduksjoner men også redusert utslipp av sot og partikler. En tenker seg systemet integrert som en del av motoren ved nybygg, men også som en enkel og lite plasskrevende etter installasjon i eksisterende båter og skip.

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet