Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Miljøvennlige bindemidler og malingssytemer basert på modifiserte Nano Silika partikler

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektnummer:

187250

Prosjektperiode:

2008 - 2012

Organisasjon:

Jotun og SINTEF har sammen utviklet nanopartikler til bruk i luftherdende maling (med prosjektnummer 176216/S10, startet i mai 2006 og avsluttes i mars 2008). Dette prosjektet har vært vellykket. Så langt har vi utviklet et produkt, en modifisert nanopart ikkel til bruk i en oljemaling med redusert løsemiddel innhold. Dette produktet er ventet lansert i 2009. Vi har i dette prosjektet tilegnet oss mye kunnskap om denne teknologien, syntese av nanosilikapartikler og kjemisk modifisering av disse. Basert på vår kunnskap og erfaring ønsker vi, med basis i den teknologien vi har utviklet å utvikle en ny bindemiddel teknologi til bruk i malingssystemer med spesielle krav til holdbarhet og slitasjestyrke som gulv, skip, offshoreinstallasjoner og andre utendørs metallkonstruksjoner. Den vanligste og beste malingsteknologien brukt i dag til dette formål er 2-komponent polyuretan maling eller lakk. Dette er en teknologi som har en rekke uheldige sider i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Alternativene til tok omponent polyuretanmaling er pr. i dag ikke like gode, verken kommersielt eller teknisk. Vi har vist i det forrige prosjektet at partiklene relativt lett lar seg modifisere kjemisk. Vi må også finne en annen kjemi som vi kan bruke, luftherdende system h ar ikke tilstrekkelige gode egenskaper. Bruk av epoksy, siloxan og akrylat teknologi er angrepsmåtene våre i dette prosjektet. Det vil også innebefatte polymerer/oligomerer spesielt tilpasset de modifiserte metalloksid partiklene. Dette blir nødvendig om vi skal nå de mål vi har satt oss. Dette prosjektet skal også arbeide med andre metaller enn silisium. Oksidene til Aluminium og Titan kan inngå sammen med Silisium i en partikkel. Ved introduksjon av disse metallene forventes det å oppnå ytterligere forb edringer i hardhet og slitestyrke.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale