Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av kostnadseffektive båter i aluminiumspaneler

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

187259

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2008 - 2010

Organisasjon:

Geografi:

Gjennom et tidligere prosjekt, Alumarin, har 5 mindre bedrifter som leverer bruksbåter i aluminium til fiskeri og havbruk og Fjellstrand som storleverandør av passasjerkatamaraner, i samarbeide med Sintef/NTNU og aluminiumsindustrien innledet en kostnadse ffektivisering av byggeprosessen hvor det spesielt ble oppnådd teknologiske gjennombrudd innen to områder: 1. Det ble utviklet et enkelt hjelpeutstyr for mekanisert sveising, MINIMEK. Dette utstyret kan også benyttes til sveising av stål og er derfor vur dert mønsterbeskyttet eventuelt patentert. 2. Det er dokumentert at en overgang til bruk av alu-paneler i stedet for konvensjonell bruk av aluminiumprofiler og -plater gir betydelige kvalitets- og kostnadseffektivisering både for skrog og i overbygg. Pro sjekt Alubåt skal videreutvikle og optimalisere denne byggemetoden for å kunne øke andelen av alu-paneler i båtene og gjøre nødvendige designendringer tilpasset det nye byggematerialet og dagens funksjonskrav til bruksbåter. Dette gjør en ved å: 1. Utvi kle en metode, prosess og et utstyr for forming av alu-paneler tilpasset bruk ved små- og mellomstore bedrifter slik at store deler av forskipet også kan bygges med alu-paneler. Innledende forsøk ved NTNU gjennomført av en de ledende formingsprofessorer ved NTNU, har resultert i en ideskisse for utvikling av en formingsprosess og utstyr som bifalles av alle båtbyggerne. 2. Utvikle optimaliserte for- og akterskipsløsninger for alu-paneler som reduserer vidbrasjoner/støy/utmattningsomfintligheten i akter skipet og gir kostnadseffektive baugløsninger og samtidig gir båtene gode farts- og sjøegenskaper.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2