Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Renset olje, fôring med dekontaminert fiskeolje

Tildelt: kr 1,3 mill.

Det er en økt inntresse for oppdrettslaks som inneholder lavere nivå av miljøgifter enn det vi har idag. Marine råvarer, spesielt fiskeolje, er hovedkilden for de fettløslige organiske miljøgiftene som har vært relatert til matvaretrygghet i oppdrettslaks . Produsenter av fôr og fôringredienser har flere alternativer for å redusere miljøgifter i oppdrettsfisk og ivareta oppfølging av den internasjonale lovgivningen for miljøgifter i matvarekjeden. En måte å redusere organiske miljøgifter i oppdrettslaks er å fjerne de organiske miljøgiftene fra fiskeoljen. Pr i dag finnes det flere tilgjengelige kommersielle metoder for å gjøre dette. En ulempe er at de tilgjengelige metodene som fjerner alle relevante organiske miljøgifter, også kan fjerner bioaktive komp onenter i oljen. Dette kan ha betydning for tilsetningsnivåene av disse komponentene til fiskefôret, for optimal fiskehelse, utnyttelse av fôret, samt kvaliteten av av den produserte fisken. Dette prosjekt har som mål å studere hvordan en kommersiell rens et olje brukt i fiskefôr under realistiske oppdrettsbetingelser for å produsere en sunn oppdrettslaks som inneholder minimale nivåer av organiske miljøgifter, men samtidig har høy kvalitet og ernæringsstatus ved slakting. Fremtidens reduserte innblanding av marine råvarer vil øke kravet om høy ernæringsmessige kvalitet av marine råstoffer. Hovedmål: Implementering av kommersiell renset olje i fiskefôr under realistiske oppdretts-betingelser for å produsere en sunn oppdrettslaks med minimale nivå av org aniske miljøgifter og samtidig høy kvalitet for forbrukeren og god ernæringsstatus for laksen.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst