Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av nye designkonsept for større og hurtigere offshorefartøy for operasjon over hele verden

Tildelt: kr 8,0 mill.

Trenden i markedet er behov for stadig større, mer fleksible og avanserte offshorefartøy, som skal operere over hele verden, ofte med kortvarige, men tunge oppgaver på hvert felt. Dette setter også krav til langt mer varierte og kompliserte operasjons- og bruksområder, som spesielt inkluderer langt tyngre løft og større slepekapasitet enn det som er vanlig idag. Utviklingen av slike nye fartøyskonsept, med langt større kapasiter og hastighet, samt lavere brennstofforbruk, vil derfor være avgjørende for å komme tidligst mulig inn i dette nye markedsområdet. Hovedutfordringen er at servicehastigheten skal være størst mulig, samtidig som fartøyet skal være en stabil og trygg plattform for langt tyngre og mer kompliserte offshore operasjoner. Resultatene o g metodene/verktøyene fra dette prosjektet vil være avgjørende for å kunne utvikle slike store nye offshore fartøy, som er mest mulig optimale for hele bruksområdet, med dokumenterbare egenskaper, der sikkerheten uansett er det viktigste. Risikoen ved p rosjektet er redusert ved at kundebedriftene Boa Offshore AS, som bl.a. nettopp fått overlevert Boa Sub C, som er et av verdens største konstruksjonsfartøy og Fosen Mek. som har lang erfaring med bygging av de fleste typer fartøy (til og med Cruise, +30 k nops Ropax og store RoRo ferger), og nå bygger offshorefartøy, er med i utviklingen. Samarbeidspartnerne Marintek og CFD Norway vil spesielt være med på skrog- og propulsjonsutvikling, samt utvikling av numeriske modeller for bruk i protype PC-simulatore n. OSC skal utvikle en protype PC-simulator hvor man kan optimalisere alle forhold ved skipet og dets operasjon, hvor både omgivelser og skipets egenskaper inngår. Selv om et slikt nytt fartøy ikke blir bygd umiddelbart, vil utviklingen av konseptene og metodene tilføre omfattende ny kompetanse som også kan brukes ved utvikling av mindre offshorefartøy, samt også andre typer fartøy.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2