Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Rensing av eksos fra marint maskineri.

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektnummer:

187370

Prosjektperiode:

2008 - 2010

Geografi:

Samarbeidsland:

Dette prosjektet representerer et sentralt ledd i utviklingen av et komplett system for rensing av eksosgass fra marint maskineri. Utviklingen av systemet er delt i tre faser: 1) Initiell test av grunnteknologi , MAN Holeby 2006 2) opptimaliseringstest, MAN Holeby November 2007, fullskala systemtest ombord på panmax bulkskip første halvdel 2008 3) produkjon, markedføring og salg Grunnteknologien består av en syklon med patentert innvendig dysering som genererer spesielt kraftig syklon - kalt "Advanced Vortex Chamber" AVC. Syklonen evner å operere med små dråper som gir høy væskeoverflate mot gassfase. Testen i Holeby i 2006, viste unik fangst av PM - opp mot 70% - i tillegg til høyt uttak av S - over 90%. Prosjektet dekker annen del av fase 2 - sys temtestingen ombord på et panmax bulkskip. En AVC vil monteres ombord for samtidig rengjøring av eksosgass fra hjelpe-, hoved-motor og kjele. Gassen vil trekkes gjennom syklonen ved hjelp av vifter. Ved lav motorbelastning vil eksosen sirkuleres gjennom s yklonen og renses flere ganger. Det vil gjøres forsøk både med sjøvann og sjøvann innblandet NaOH som rensemedium. Ulike gasskomponenter SOx,NOx,COx,PM etc vil måles før og etter rensing. Rensing av vaskevann med flokkulanter vil integreres i systemet og kontinuelig måling av PAH, turbiditet pH vil foretas. I tillegg vil prøver av andre vaskevann for detaljert analyser bli tatt. MAN vil stå for måleutrustning og testplan. Det legges opp til en kostnadseffektiv bruk og beskyttelse av materialer. Syste met designes som tre moduler for hurtig og kostnadseffektiv installasjon ombord.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2