Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optimal fremstilling av rent vann for NOx-reduserende tiltak offshore og marint.

Tildelt: kr 7,0 mill.

Ecowat AS skal levere ultrarent vann til injeksjonsformål i forbrenningsprosesser slik at NOx-utslipp blir betydelig reduserte. Ultrarent betyr tilfredsstillelse av de svært strenge kravene som gassturbin- og maskinleverandører stiller for å tillate vanni njeksjon. Anlegget ferdig oppskalert må kunne levere omkring 1.000 m3 ultrarent vann hvert døgn uten driftsstans til turbinanlegg offshore. Samme teknologi skal leveres til skipsmaskineri og andre forbrenningsanlegg marint, samt til offshore eller landbas erte prosessanlegg Renseffekten til Ecowat teknologien er verifisert i et tidligere NFR-prosjekt (FORNY), med svært gode resultater; over 90% rensing i ett rensesteg, og økende effektivitet etter flere steg. Tre trinn gav typisk 99,99% rensegrad. Den gode effekten ble oppnådd gjennom å benytte hydratkimer til å sikre god vekst av hydratkrystaller som så ble separert ut og smeltet til rent vann og resirkulerbar gass. Det er tre hovedutfordringer knyttet til dette vannet når det skal benyttes til NOx-reduse rende tiltak: 1) Krav til renhet av produktet 2) Krav til kontinuerlig og robust leveranse 3) Krav til lavt energiforbruk. FoU-løsningene er ikke uavhengige for disse tre utfordringene. Arbeidet vil derfor optimaliseres gjennom en iterativ veksling me llom oppgaveløsninger. Det skal bygges en fleksibel test-modul, som sammen med eksisterende prototyp vil tillate parallell utvikling av løsninger innenfor utfordringene. Det er også viktig for implementeringen av en løsning at anlegget ikke blir plasskrev ende siden det i flere sammenhenger må ettermonteres på steder der det allerede er fylt opp med mye utstyr, slik tilfellet er både ombord i skip og på offshoreinstallasjoner. Planen er at kommersielt utstyr skal bli tilgjengelig for leveranser i 2010. Eco wat ble etablert som en spinn-off bedrift fra SINTEF i mai 2007 med SINTEF Venture og Viking Venture som eiere sammen med de ansatte. Selskapet er godt fundamentert teknologisk og økonomisk.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2