Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Vegbelysning - strategi og teknologi for behovstilpasset styring

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektnummer:

187478

Prosjektperiode:

2008 - 2013

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet vil omfatte både teoretiske utredninger, fysiske forsøk med utprøving av ny teknologi som grunnlag for senere industriell videreutvikling av måleutstyr for funksjonsstyrt belysning. De teoretiske utredningene vil være knyttet til synlighet av o bjekter i og nær vegbanen, og nyere forskning vil bli gjennomgått for å avklare grunnlaget for behovsstyrt belysning. Feltforsøk skal gjennomføres med styrt vegbelysning i avhengighet av vær og trafikkforhold. Nye prinsipper for måling av "synlighet" vil bli prøvet ut og publikums reaksjon på dynamisk styrt vegbelysning vil bli undersøkt. Ved SINTEF / NTNU er det tidligere utviklet prototyp av en luminansmåler beregnet for praktisk bruk i veglysanlegg. Det er ønskelig i dette prosjektet å skape tilstrek klig grunnlag for senere industrialisert utvikling av et enkelt, praktisk måleutstyr som kan anvendes i et stort antall for behovsstyrt vegbelysning. Det er viktig at prosjektet blir tidsmessig koordinert med de pågående internasjonale prosjektene, slik at norske resultater kan implementeres også her. Det foreligger en underskrevet prosjektavtale mellom konsortiepartene og det gjøres oppmerksom på at denne avtalen er bindende mellom partene. Prosjektavtalen ligger ved som vedlegg under "annet". For fa glige henvendelser rundt prosjektet kan følgende personer, i tillegg til prosjektets prosjektleder, kontaktes: Pål J Larsen, stipendiat ved NTNU ansatt ved seksjon "Veg og Bane elektro" i Norconsult AS pjl@norconsult.no, mob 45401405 Per Ole Wanvik, Ph D student ansatt ved Statens Vegvesen Region Sør per.wanvik@vegvesen.no, mob 90602986

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi