Tilbake til søkeresultatene

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Innovativt konsept for kostnadseffektivt distribuert energiproduksjon fra biomasse og bioslam - Fase 2

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

187486

Prosjektperiode:

2008 - 2011

Norsk Inova ønsker å utvikle et brenselfleksibelt små-skala konsept for energigjenvinning av lavaverdig biobrensel slik som GROT, returvirke og sortert bygningsavfall samt bioslam. Denne type anlegg skal anvendes for distribuert energiproduksjon (nærvarme /fjernvarme). Prosjektet er en videreføring av et BIP prosjekt som avsluttes i år (Fase 1). Den sentrale utfordringen i dette prosjektet er å komme fram til et konsept som har mulighet til å håndtere ulike typer biobrensel på en kostnadseffektiv og drifts ikker måte. Dette vil være avgjørende for å lykkes på små-skala markedet. Det finnes i dag flere teknologileverandører som kan produsere små anlegg. De oppgir små fortjenestemuligheter som årsak til at de ikke går inn i dette markedet. Investerings- og dr iftskostnader for forbrenningsanlegg for biomasse skalerer ikke lineært med størrelse. Kostnadene er typisk omvendt proporsjonale med innfyrt effekt. Dette innebærer at teknologi for små-skala markedet må være kostnadseffektiv. Det er flere elementer som kan bidra til å utvikle en kostnadseffektiv teknologi. Avanserte brennkammer som klarer å håndtere deler av utslippsproblematikken ved hjelp av primærtiltak (for eksempel NOx reduksjon) er et element. Et annet element i utviklingen av kostnadseffektive s ystemer, er å kunne håndtere ulike typer biomasse (ulike typer trevirke og bioslam) spesielt de med en lavere brenselkostnad (for eksempel GROT (greiner og røtter), returvirke og sortert avfallstrevirke). Dette krever spesielle måter å håndtere brenselet på, både med tanke på forbehandling, innmatningssystem og forbrenning. Resultatene fra dette prosjektet vil være patenterbare.

Budsjettformål:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer