Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler - TTO Nord 2008

Tildelt: kr 1,00 mill.

Alle tiltak vil skje fra samme organisason. Hovedtyngden av arbeidet ligger i kontakt med fakulteter og institutter ved UiT og avdelinger ved UNN. Nasjonalt senter for telemedisin (NST) er en avdeling ved UNN og det er et nært samarbeid mellom TTO Nord og NST.

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet