Tilbake til søkeresultatene

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Mer effektive metoder for montering og flytting av taubaner

Tildelt: kr 0,60 mill.

Skal vi oppfylle målsettingen om økt avvirkning i Norge, må det settes in ressurser på de områdene det er potensial for å øke produktiviteten/aktiviteten. Det er i det bratte og vanskelige terrenget dette potensialet er størst. Det skyldes att en ikke har hatt den produktivitetsøkningen som en ser i det ordinære terrenget med hogstmaskin og lassbærer. En av de største utfordringene ved taubanedrifter er att opp mot 30 % prosent av totaltiden går med til rigging og flytting Hovedmålet med prosjektet er der for å redusere riggetiden med 50 % og dermed øke produktiviteten med 15 %. I tillegg til selve produktivitetsøkningen vil dette også ha stor effekt på lønnsomheten i driftene. Taubaneentreprenørene sliter med dårlig lønnsomhet ved driftene. Skal vi øke ka pasiteten med flere taubaner, er det helt nødvendig att entreprenørene har lønnsomhet i sin virksomhet. Å være taubaneentreprenør innebærer investeringer på 3 til 4 millioner kroner i utstyr og tilgang på mannskap som er motivert for dette tunge og kreven de arbeidet. God lønnsomhet er derfor en forutsetning for investeringsvilje og for å skape stabile arbeidsplasser til næringen. Prosjektet gjennomføres med en gjennomgang og registrering av eksisterende kunnskap og metoder. Basert på denne informasjonen vil det utprøves nye metoder og utstyr for rigging og montering. Prosjektet avsluttes med en prosjektrapport, og det vil avholdes seminarer for å formidle ny kunnskap.

Budsjettformål:

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Finansieringskilder