Tilbake til søkeresultatene

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

EN REISE I REALFAGENES VERDEN

Tildelt: kr 0,80 mill.

For å øke rekrutteringen til realfag i første klasse ved den videregående skolen, skal det i prosjektet produseres en dokumentarfilm med tilhørende skriftlig sidemateriell. Filmen skal vise frem nye sider av realfag og bidra til å gi realfaglige og teknol ogiske yrker et image ungdom lettere kan identifisere seg med. Dette vil oppnås ved å sette fokus på miljøvennlig teknologi i Norge, og vise frem hvilken rolle ingeniøren/realisten kan ha i kampen for en bærekraftig utvikling. Det vil velges ut norske be drifter og forskningsintsitusjoner som utvikler miljøvennlig teknologi/produkter, som bidrar til bevaring av miljø. Deltakerene fra de ulike bedriftene vil velges ut fra kriteriet om å gi ungdommen et ansikt og image som de kan identifisere seg med. Filme n vil være en historie om to jenter som legger ut på en reise i Norge. Deres formål er å finne ut hva de som realister kan brukes til. De er begge i utgangspunktet opptatt av miljø, og ønsker å gi konkrete bidrag i kampen for en bærekraftig utvikling. Ett erhvert som de forflytter seg fra bedrift til bedrift lærer de mer, og tar denne kunnskapen til seg gjennom å opptre anderledes og mer fornuftig. Når de benytter seg av ulike transportmidler på reisen starter de kanskje med å ta fly, men ender opp med å k jøre en elbil. Dokumentarfilmen forsøkes lansert på fjernsyn. Det vil i tillegg etableres en nettside, linket opp mot VelgRiktig.no, hvor både filmen og det skriftlige sidemateriale legges ut til fri nedlastning for videregående skoler i hele Norge.

Budsjettformål:

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet